Etică și conformitate

Codul de Etică


Etica și integritatea oferă baza pentru încredere în relațiile cu clienții noștri, furnizorii, partenerii noştri comerciali și industriali și cu toate părțile interesate ale companiei. Ele reprezintă valori fundamentale pentru susținerea cu succes a activităților noastre în întreaga lume.


RARTEL Codul de Etică (English)

Politica de Confidențialitate

Luând în considerare prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, împreună cu alte reglementări naționale privind protecția datelor cu caracter personal, RARTEL a emis o politică de confidențialitate pentru a permite angajaților, partenerilor și altor persoane interesate să înţeleagă modul în care sunt tratate și gestionate datele cu caracter personal de către organizația noastră.

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție specială pentru a proteja confidențialitatea fiecărei persoane cu care lucrăm: personalul clienților și furnizorilor, vizitatorii site-ului nostru web, precum și alte persoane ale căror date personale ne sunt puse la dispoziție, fie de terți, fie accesate din alte surse autorizate .

Misiunea noastră


Înțelegem că tehnologia se află întotdeauna într-un proces de evoluție exponențială, iar cerințele clienților se schimbă întotdeauna în conformitate cu aceasta. În consecință, ne propunem să fim cu un pas înaintea cerințelor pieței, să înțelegem principalii factori care necesită schimbare, pentru a ne putea adapta cu ușurință și a performa pe piață.

Viziunea noastră este aceea a unei companii în care oamenii noștri, specialiștii, inginerii și tehnicienii colaborează îndeaproape cu clienții pentru a înțelege și satisface în cel mai bun mod cerințele lor și pentru a fi întotdeauna considerați un partener de încredere.

Codul anticorupție


Ca parte a Grupului Leonardo, RARTEL a adoptat Codul anticorupție Leonardo, care reprezintă un sistem structurat și consecvent inspirat de principiile integrității și transparenței, menite să evite riscul practicilor ilegale în desfășurarea afacerilor corporative.

Avertizări de Integritate


RARTEL încurajează pe oricine care ia cunoștință de fapte sau comportamente contrare valorilor, codurilor și regulilor interne ale companiei, legii sau reglementărilor și, în special legilor anticorupție, să facă un raport confidenţial.

Rapoartele pot fi despre: angajații Grupului Telespazio la toate nivelurile, directori, ofițeri, membri ai organismelor corporative, companii din grup, terți (de exemplu: furnizori, consultanți, colaboratori, clienți etc.)

Rapoartele pot include, dar nu se limitează la, următoarele aspecte:

  • tentative, presupuse și reale acte de mită puse în aplicare direct, indirect sau solicitate de terți (ex.: furnizori, consultanți, colaboratori, clienți);
  • conflicte de interese sau alte încălcări ale Codului de Etică;
  • activități ilegale și/sau frauduloase care provoacă prejudicii clienților sau bunurilor companiei;
  • încălcări legate de securitatea angajaţilor.

Pentru a realiza un raport eficient de avertizare, care să permită unităților organizatorice competente să investigheze în mod satisfăcător aspectele semnalate este necesar să se furnizeze fapte exacte și de încredere, cu dovezi documentare, dacă sunt disponibile.
Asigurând confidențialitatea avertizorului, RARTEL oferă următoarele canale pentru a adresa un raport:

RARTEL asigură protecția împotriva represaliilor și a altor acțiuni discriminatorii și de penalizare față de avertizor din motive legate, direct sau indirect, de conținutul raportului depus de acesta.

Pentru a proteja demnitatea, onoarea și reputația tuturor, RARTEL se angajează să ofere protecție maximă împotriva rapoartelor defăimătoare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidurile Leonardo de Management al Avertizărilor de Integritate, adoptate de RARTEL, care definesc și descriu procesul de gestionare a rapoartelor, chiar și a celor anonime, stabilirea activităților specifice de audit, a planurilor de acțiune și asigurarea anonimatului avertizorului în toate fazele acestui proces.