Etică și conformitate

Carta de Valori

 

În îndeplinirea misiunii sale, Grupul Leonardo, din care facem parte prin acționarul nostru majoritar, Telespazio SpA,  a adoptat o Cartă a Valorilor care furnizează principiile ce ghidează strategia Grupului și activitățile zilnice ale tuturor celor care colaborează cu Grupul. Etică și Respect, Expertiză și Merit, Inovație și Excelență, Internaționalitate și Multiculturalism, Drepturi și Sustenabilitate sunt valorile care definesc modul în care Leonardo își desfășoară activitatea în afaceri.

Codul de Etică


Etica și integritatea oferă baza pentru încredere în relațiile cu clienții noștri, furnizorii, partenerii noştri comerciali și industriali și cu toate părțile interesate ale companiei. Ele reprezintă valori fundamentale pentru susținerea cu succes a activităților noastre în întreaga lume.

Codul anticorupție


Ca parte a Grupului Leonardo, RARTEL a adoptat Codul anticorupție Leonardo, care reprezintă un sistem structurat și consecvent inspirat de principiile integrității și transparenței, menite să evite riscul practicilor ilegale în desfășurarea afacerilor corporative.

Avertizări de Integritate


RARTEL încurajează pe oricine care ia cunoștință de fapte sau comportamente contrare valorilor, codurilor și regulilor interne ale companiei, legii sau reglementărilor și, în special legilor anticorupție, să facă un raport confidenţial.

Rapoartele pot fi despre: angajații Grupului Telespazio la toate nivelurile, directori, ofițeri, membri ai organismelor corporative, companii din grup, terți (de exemplu: furnizori, consultanți, colaboratori, clienți etc.)

Rapoartele pot include, dar nu se limitează la, următoarele aspecte:

  • tentative, presupuse și reale acte de mită puse în aplicare direct, indirect sau solicitate de terți (ex.: furnizori, consultanți, colaboratori, clienți);
  • conflicte de interese sau alte încălcări ale Codului de Etică;
  • activități ilegale și/sau frauduloase care provoacă prejudicii clienților sau bunurilor companiei;
  • încălcări legate de securitatea angajaţilor.

Pentru a realiza un raport eficient de avertizare, care să permită unităților organizatorice competente să investigheze în mod satisfăcător aspectele semnalate este necesar să se furnizeze fapte exacte și de încredere, cu dovezi documentare, dacă sunt disponibile.
Asigurând confidențialitatea avertizorului, RARTEL oferă următoarele canale pentru a adresa un raport:

RARTEL asigură protecția împotriva represaliilor și a altor acțiuni discriminatorii și de penalizare față de avertizor din motive legate, direct sau indirect, de conținutul raportului depus de acesta.

Pentru a proteja demnitatea, onoarea și reputația tuturor, RARTEL se angajează să ofere protecție maximă împotriva rapoartelor defăimătoare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidurile Leonardo de Management al Avertizărilor de Integritate, adoptate de RARTEL, care definesc și descriu procesul de gestionare a rapoartelor, chiar și a celor anonime, stabilirea activităților specifice de audit, a planurilor de acțiune și asigurarea anonimatului avertizorului în toate fazele acestui proces.

Misiunea Noastră

 

Înțelegem că tehnologia se află întotdeauna într-un proces de evoluție exponențială, iar cerințele clienților se schimbă mereu în funcție de aceasta. În consecință, ne propunem să fim cu un pas înaintea cerințelor pieței, să înțelegem principalii factori care necesită schimbare, pentru a ne putea adapta ușor și a performa pe piață.

Viziunea noastră este aceea a unei companii în care oamenii noștri, specialiștii, inginerii și tehnicienii noștri lucrează îndeaproape cu clienții pentru a înțelege și satisface în cel mai bun mod cerințele acestora și pentru a fi întotdeauna considerat un partener de încredere.

Politica de confidențialitate

 

Ținând cont de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, împreună cu alte reglementări naționale privind protecția datelor cu caracter personal, RATTEL a emis o Politică de confidențialitate pentru a permite angajaților, partenerilor și altor părți interesate să înțeleagă cum sunt tratate și gestionate datele cu caracter personal de către organizația noastră.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării confidențialității fiecărei persoane cu care lucrăm: personalul clienților și furnizorilor, vizitatorii site-ului nostru, precum și alte persoane ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție,  fie de către terți, fie accesate din alte surse autorizate.