Etică și conformitate

Codul de Etică

RARTEL Codul de Etică (English)

Politica de Confidențialitate

Luând în considerare prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, împreună cu alte reglementări naționale privind protecția datelor cu caracter personal, RARTEL a emis o politică de confidențialitate pentru a permite angajaților, partenerilor și altor persoane interesate să înţeleagă modul în care sunt tratate și gestionate datele cu caracter personal de către organizația noastră.

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție specială pentru a proteja confidențialitatea fiecărei persoane cu care lucrăm: personalul clienților și furnizorilor, vizitatorii site-ului nostru web, precum și alte persoane ale căror date personale ne sunt puse la dispoziție, fie de terți, fie accesate din alte surse autorizate .

Misiunea noastră

Înțelegem că tehnologia se află întotdeauna într-un proces de evoluție exponențială, iar cerințele clienților se schimbă întotdeauna în conformitate cu aceasta. În consecință, ne propunem să fim cu un pas înaintea cerințelor pieței, să înțelegem principalii factori care necesită schimbare, pentru a ne putea adapta cu ușurință și a performa pe piață.

Viziunea noastră este aceea a unei companii în care oamenii noștri, specialiștii, inginerii și tehnicienii colaborează îndeaproape cu clienții pentru a înțelege și satisface în cel mai bun mod cerințele lor și pentru a fi întotdeauna considerați un partener de încredere.

Codul anticorupție

Ca parte a Grupului Leonardo, RARTEL a adoptat Codul anticorupție Leonardo, care reprezintă un sistem structurat și consecvent inspirat de principiile integrității și transparenței, menite să evite riscul practicilor ilegale în desfășurarea afacerilor corporative.