Politica Juridică

Condiții și termeni pentru accesul la site-ul web

Site-ul și paginile web ale RARTEL își propun să ofere o vedere panoramică a companiei și a Grupului Telespazio și a activităților acestora, dar fără a-și asuma un caracter oficial, în termenii și condițiile specificate aici. Accesul la site și achiziționarea materialelor și informațiilor conținute în acesta constituie acceptarea condițiilor și termenilor menționați. Cei care nu intenționează să respecte aceste condiții și termeni sunt invitați să nu acceseze site-ul și să nu descarce materiale sau informații de pe acesta.

Configurarea site-ului web și a conținutului și materialelor sale (de exemplu, dar fără a se limita la: informații, prognoze, date, imagini, caractere, sunet, cifre, note, text, opinii, analize și diagrame) sunt proprietatea exclusivă a RARTEL și drepturile legate de utilizarea lor sunt rezervate RARTEL și sunt supuse protecției prevăzute de legile și reglementările aplicabile, inclusiv drepturile de autor, drepturile autorului, mărcile comerciale, brevetele etc. Mărcile comerciale, siglele și numele companiei sunt proprietatea RARTEL, Telespazio sau a companiilor din grup.

Ele nu pot fi utilizate fără acordul prealabil scris al RARTEL. Mai exact, numele RARTEL, Telespazio și cele ale companiilor din Grup și informațiile conexe nu pot fi utilizate de terți fără acordul prealabil scris al RARTEL, Telespazio sau al companiei respective a Grupului.

În special, orice utilizare în scopuri publicitare și / sau comerciale fără consimțământ este interzisă, chiar și în cazul în care terțul colaborează în prezent și / sau în relație cu RARTEL, Telespazio sau altă companie a Grupului într-un fel, inclusiv prin linkuri către Site-ul Telespazio sau către site-urile altor companii ale Grupului.

Drepturi de proprietate – Limite de utilizare

Informațiile și materialele conținute pe site-ul web pot fi transferate / descărcate sau copiate cu condiția ca aceste materiale să păstreze drepturile de autor și / sau alte notificări de proprietate conținute aici exclusiv în scopuri personale. Niciun material nu poate fi modificat, editat sau scos din context astfel încât utilizarea acestuia să creeze o declarație sau informații false, înșelătoare sau declarații sau acțiuni ale RARTEL, Telespazio sau altei companii din Grup. În consecință, orice nume, marcă comercială a drepturilor de autor sau conținutul site-ului web nu poate fi utilizat în scopuri publicitare, publicitare, economice și / sau industriale.

Mărci comerciale, sigle și mărci de servicii

Limite de responsabilitate – Declinări legale. Informațiile conținute în acest site sunt furnizate în convingerea cu bună credință a exactității și adevărului său. Cu toate acestea, RARTEL nu va fi în niciun caz răspunzător față de nicio parte pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau de consecință pentru orice utilizare a acestui site web sau pe orice alt site web hyperlink, inclusiv, fără limitare, profiturile pierdute, întreruperea afacerii, pierderea programelor sau a altor date din sistemul dvs. de tratare a informațiilor sau altfel care pot rezulta din orice posibilă eroare sau imprecizie sau eșec la actualizarea informațiilor sau din utilizarea în orice scop al informațiilor obținute de pe site.

Informațiile publicate de RARTEL pe site-ul său web pot conține referințe sau referințe încrucișate la specificațiile, proiectele, programele și serviciile RARTEL care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră. Astfel de referințe nu implică faptul că RARTEL intenționează să anunțe astfel de specificații, proiecte, programe sau servicii în țara dumneavoastră.

Informațiile de pe acest site web pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile pot fi modificate sau actualizate fără notificare prealabilă. RARTEL poate face îmbunătățiri și / sau modificări ale materialelor conținute sau descrise pe acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, RARTEL poate face modificări în acești termeni și condiții fără notificare prealabilă.

Utilizatorul este obligat de astfel de revizuiri și, prin urmare, ar trebui să viziteze periodic această pagină pentru a revizui termenii și condițiile actuale de atunci.

Prin urmare, utilizatorul este invitat să verifice informațiile obținute de pe site, inclusiv din surse instituționale, mai ales dacă aceste informații sunt luate ca bază pentru deciziile privind acțiuni sau activități cu caracter economic.

Având în vedere doar scopurile de divulgare ale site-ului și ale informațiilor conținute în acesta, acestea nu pot constitui în niciun fel așteptări sau drepturi de niciun fel pentru terți și, prin urmare, RARTEL își rezervă dreptul de a aduce modificări și revizuiri la acestea, precum și de a modifica sau să anula produsele, serviciile și activitățile descrise acolo. Accesul și utilizarea site-ului RARTEL presupune că utilizatorul a verificat compatibilitatea propriului sistem al utilizatorului și că nu va rezulta nicio defecțiune a structurilor IT utilizate din conexiune. RARTEL nu va răspunde în niciun caz pentru daunele provocate în legătură cu astfel de conexiuni, chiar și în prezența virușilor IT sau a altor cauze și își rezervă dreptul de a se adresa institutiilor competente asupra oricărei activităţi care aduce daune site-ului sau  limitează utilizarea acestuia.

RARTEL nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanții de comercializare, adecvate pentru un anumit scop.

Link-uri

Site-ul RARTEL conține linkuri către site-uri terțe. Existența acestor linkuri nu implică faptul că RARTEL sponsorizează sau este afiliat proprietarilor site-urilor conectate. RARTEL nu a revizuit niciunul sau toate site-urile web conectate la acest site web și nu este responsabil pentru conținutul oricăror pagini din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri web legate de acest site web. Orice site web care nu este RARTEL este independent de RARTEL, iar RARTEL nu are control asupra conținutului de pe acest site web.

În plus, un link către un site web non-RARTEL nu înseamnă că RARTEL îsi asumă și / sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site. Este responsabilitatea utilizatorului să ia măsuri de precauție pentru a se asigura că tot ceea ce este selectat nu conține viruși, viermi, cai troieni și alte articole cu caracter distructiv.

RARTEL își declină orice responsabilitate pentru orice este conținut în site-urile web ale unor terțe părți către care există legături și avertizează utilizatorii că toți cei care decid să viziteze un site conectat o fac pe propriul risc, asumându-și astfel sarcina adoptării măsurilor necesare împotriva virușilor sau altor elemente distructive.

Copyright © RARTEL - Toate drepturile rezervate