Calitate și securitate la locul de muncă
Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității la locul de muncă și securității informațiilor este o componentă prioritară a politicii generale a organizației noastre. Suntem determinaţi în promovarea principiilor dezvoltării durabile pentru a ne menține poziția de partener de afaceri internațional, recunoscut prin capacitate și profesionalism.

Managementul calităţii, Managementul securităţii la locul de muncă și Certificări ale Sistemelor de Management

Managementul calităţii, Managementul securităţii la locul de muncă și Certificări ale Sistemelor de Management

Managementul calității noastre îndeplinește principalele cerințe privind standardele ISO, iar certificările noastre sunt emise de organisme de certificare autorizate în domeniile calității, mediului, sănătății și securității la locul de muncă și securității informațiilor.

Reglementări ANCOM

Serviciile de telecomunicații prin satelit și terestre ale RARTEL sunt furnizate pe baza autorizației generale acordate de Autoritatea Națională pentru Management și Reglementare în Comunicații (ANCOM), organismul național român care furnizează licențe pentru operatorii de telecomunicații, controlând și protejând piața telecomunicațiilor şi utilizatorii finali.

Reglementări ANCOM