Geoinformaţii
Scanăm Pământul
Monitorizăm schimbările
Oferim rapoarte
Prin grupul Telespazio, suntem unul dintre principalii furnizori globali de soluții și servicii de aplicații geospațiale. Tehnica de observare a Pământului și aplicațiile de geoinformaţii sunt instrumente valoroase pentru observarea Pământului, susținând colectarea de date din spaţiu pentru utilizarea în toate zonele de interes. De la protecția mediului, agricultură la cartografiere rapidă în caz de catastrofe, până la servicii de supraveghere maritimă: oferim achiziția, analiza și raportarea datelor, dezvoltarea și vânzarea de software și produse.

Managementul Infrastructurilor Terestre

Managementul Infrastructurilor Terestre

Pentru a veni în sprijinul planificării, gestionării și întreținerii infrastructurilor și a obiectivelor strategice, pentru Furnizorii de servicii de alimentare cu energie electrică, de monitorizare a obiectivelor, de transport și infrastructură, minerit, petrol și gaze, de gestionare a resurselor naturale.

Supraveghere maritimă

Pentru a veni în sprijinul forțelor navale de apărare în furnizarea serviciilor de conștientizare a situației maritime, Gărzii de Coastă, organizațiilor internaționale de protecție a mediului marin și din domeniul apărării.

Supraveghere maritimă

Apărare & Informații

Apărare & Informații

Pentru a veni în sprijinul celor din domeniul apărării şi siguranţei naţionale să exploateze date sateliţilor pentru analiza țintelor, monitorizare, activităţi de planificare şi căutare, evaluarea daunelor, analiza sitului – cheie, monitorizarea activităților, detectarea comportamentului anormal, evaluarea daunelor situaționale și sprijin în planificarea misiunii.

Agricultură & Producție alimentară

Pentru a veni în sprijinul guvernelor și fermierilor în gestionarea activităților agricole și alimentare, precum și a ciclului de viață al culturilor.

Agricultură & Producție alimentară

Managementul & Evaluarea riscului

Managementul & Evaluarea riscului

Pentru a veni în sprijinul operatorilor care gestionează dezastrele, prin rapoarte și hărți bazate pe serii de date multi-temporale integrate cu informații georeferenţiate ce provin din date crowdsourcing, pentru o conștientizare rapidă a situației.

Silvicultură & Schimbări climatice

Susținem observarea și măsurarea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice, monitorizăm utilizarea terenurilor, defrișările ilegale și resursele naturale.

Silvicultură & Schimbări climatice

Asigurări & Bunuri

Asigurări & Bunuri

Riscul și reziliența sunt teme obișnuite în cazul evenimentelor așteptate și neașteptate. Oferim asistență pentru gestionarea situaţiei pre-dezastru și evaluarea situaţiei post-dezastru venind astfel în sprijinul asigurătorilor primari și reasiguratorilor și un portofoliu complet de soluții de cartografiere și monitorizare pentru lucrări publice, infrastructură industrială, proprietari și operatori de infrastructuri de utilitate publică.

Moştenire culturală

Patrimoniul arheologic și cultural sunt bunuri prețioase și fragile care trebuie conservate și, în același timp, au nevoie de o valorificare adecvată care să permită populației să le acceseze cu ușurință exploatând toate beneficiile care decurg din cunoașterea istoriei noastre.

Moştenire culturală