Platforme Media

În fiecare zi ni se încredinţeză furnizarea serviciilor de transmisie a canalelor de televiziune și radio prin intermediul platformelor noastre digitale precum și managementul recepționării și distribuției prin satelit de la sport, divertisment, știri, corporate communications și soluții de Disaster Recovery.

Datorită conexiunilor prin legături dedicate de mare capacitate, putem oferi soluții de recuperare în caz de dezastru pentru a asigura continuitatea 24/7 a transmiterii de conținut chiar și în cazul în care vor apărea defecțiuni tehnice sau condiții meteorologice severe.

Oferim servicii de uplink, downlink și putem opera pe toate benzile de frecvență atribuite serviciilor de difuzare prin satelit cu posibilitatea de a primi semnale slabe și de a transmite putere mare datorită unei game largi de antene de mare capacitate.