Navigaţie

Sisteme

Sisteme

Oferim proiectarea și implementarea de sisteme, servicii și soluții bazate pe GNSS în orice stare operațională, în mai multe domenii. Capacitățile noastre privesc atât securitatea GNSS națională și europeană cât si infrastructura GNSS. În plus, Telespazio operează și în sectoare downstream, cum ar fi GNSS pentru aviaţie (inclusiv UAV), rutier și multimodal, maritim, feroviar.

Soluții Upstream

Datorită experienței sale îndelungate în domeniu și a participării încă de la început în dezvoltarea sistemelor de navigație, Telespazio este capabil să proiecteze și să implementeze mai multe soluții upstream care să susțină performanțele cele mai provocatoare ale GNSS. Serviciul de predicție Telespazio Ionosphere prezintă o abordare inovatoare în „prognoza meteo TV” oferind raportarea pe termen foarte scurt şi lung generată de receptorul GNSS cu până la 24 de ore înainte și impactul acesteia asupra aplicațiilor bazate pe GNSS

Soluții Upstream

Soluţii Downstream

Soluţii Downstream

Prin Telespazio, oferim un set de soluții dedicate bazate pe GNSS, precum: GAV pentru gestionarea vehiculelor aeroportuare aferente /relevante pentru noul sistem de monitorizare și control al traficului din așa-numita „platformă aeroportuară” (unde avioanele sunt parcate, alimentate cu combustibil, descărcate sau încărcate și îmbarcate); GAP pentru navigație asistată în controlul porturilor şi al navelor; GAIN pentru navigația maritimă generală și navigația de-a lungul coastelor; RMS pentru serviciul de monitorizare și augmentare a Sistemului de aeronave pilotate de la distanță (RPAS).

Servicii de suport pentru infrastructuri

Avem o cunoaștere solidă a sistemelor de navigație prin satelit și am dezvoltat infrastructuri de suport pentru testarea și monitorizarea performanțelor GNSS.

Servicii de suport pentru infrastructuri

Nu sunt rezultate.