Ground Systems

Integrated Ground Segment

Integrated Ground Segment

We are able to design, develop and transfer into operations an end to end solution featuring the most appropriate ground segment and to provide ground segment systems, especially for Earth Observation, including the Control and User segment.

Servicii de asistenţă tehnică

– Dinamica zborului
– Antrenament astronaut
– Managementul sarcinii utile a experimentelor științifice
– Monitorizarea calității imaginii prin satelit

Servicii de asistenţă tehnică

Ground Segment System

Ground Segment System

We offer core elements of a satellite Ground Segment as standalone products, also taking care of their evolution in time and fit with customer user requirements.

Segment de control

Segment de control

– Centrul de control al misiunii (MCC)
– Sistem de planificare a misiunii (MPS)
– Managementul sateliților în orbita LEO, MEO și GEO
– Sisteme de dinamică a zborului
– Simularea comportamentului satelitului în timpul asamblării, integrării și testării (AIT)

Segment de utilizator

– Infrastructuri de prelucrare a datelor
– Catalog și arhivă de date
– Platforma de servicii pentru utilizatori
– Sistem de fezabilitate a misiunii
– Sisteme de monitorizare și control pentru serviciile utilizatorilor

Segment de utilizator

Sisteme TT&C (urmărire, telemetrie și control

Sisteme TT&C (urmărire, telemetrie și control

Proiectare și integrare a:
– Sistemelor de antenă
– Echipamentelor RF
– Sistemelor TT&C (Tracking, Telemetry & Control) pentru monitorizarea și controlul prin satelit
– Sistemelor de monitorizare și upload / download de date din sarcina utilă

Nu sunt rezultate.